RELEASE Psychosociale hulpverlening
Pastorale hulpverlening

Over ons


Wij zijn de mensen achter Release: Wim en Margriet Suurmond.  Wim is psychosociaal en pastoraal therapeut, en ook Margriet heeft SPH en een HBO-opleiding Pastoraat doorlopen. Beide hebben we tientallen jaren ervaring in hulpverlening/pastoraat.

Wij zijn getrouwd, en hebben 3 kinderen die inmiddels het huis uit zijn.
In ons eigen leven hebben we ook de nodige problemen gehad. We weten uit ervaring hoe uitzichtloos en onoplosbaar een situatie kan zijn, en hoe lastig het vaak is om goed met een situatie om te gaan  of uit een probleem komen. Als hulpverleners benaderen we mensen dan ook niet vanuit een ivoren toren. De wijze waarop wij met cliënten omgaan wordt 'de Presentiebenadering' genoemd (ontwikkeld door Andries Baart). Dat is een respectvolle manier van werken waarbij de één niet ondergeschikt is aan de ander. Mensen staan naast elkaar, zonder direct in de hulpstand te schieten.

We zijn christen, we werken vanuit een christelijke levensvisie. De mate waarin het christelijk geloof tot uiting komt in de gesprekken, wordt primair bepaald door de cliënt. Je bent ook welkom als je een andere levensovertuiging hebt.

RELEASE betekent loslaten, vrijlaten, bevrijding, lancering - een mooie omschrijving van wat we graag willen zien bij de mensen die we mogen helpen.
Ieder mens is uniek, bijzonder en van grote waarde. Wij gaan graag samen met jou op zoek naar die kwaliteiten en vaardigheden die je in je hebt. Vaak zijn er factoren die je verhinderen om tot ontplooiing te komen. Onze visie is om mensen te helpen die belemmeringen kwijt te raken. Wees jezelf – er zijn al zo veel anderen. Ga de dingen doen die je leuk vindt, die je goed kunt en die je energie geven.
Daar willen wij graag een steentje aan bijdragen.