RELEASE Psychosociale hulpverlening
Pastorale hulpverlening

Begeleiding van kinderen


Wij begeleiden kinderen met een beperking in onze eigen ruimte in Lelystad. Ook is verblijf van deze kinderen mogelijk voor enkele dagen (logeeropvang).

De kinderen die bij ons komen voor begeleiding hebben bijvoorbeeld een diagnose als Autisme, ADHD, of een lichamelijke beperking. Zowel jonge kinderen als tieners zijn welkom.

In gesprekken en spelenderwijs helpen wij een kind om beter om te gaan met beperkingen, en om sterke kanten te ontdekken en te ontwikkelen.
We werken aan duidelijk omschreven doelen, die samen met de ouders worden bepaald. Door het kind zoveel mogelijk zichzelf te laten zijn in een gezinssetting, gebeurt de begeleiding op een natuurlijke manier en heeft een kind niet het gevoel in therapie te zijn.

Onze leidraad is wat prof. dr. Wim ter Horst noemt 'Terug naar het gewone leven'.

Een deel van onze begeleiding van kinderen wordt betaald vanuit PGB.
Begeleiding kan ook geheel of gedeeltelijk worden vergoed vanuit de aanvullende zorgverzekering. 

Een eerste kennismaking kost niets en is helemaal vrijblijvend.
Neem dus gerust even contact met ons op als u denkt dat we misschien iets voor u en uw kind kunnen betekenen.